nrk  Norsk skole 250 år. Tilbakeblikk og framsyn ved en milepel. Hva er verdt å føre videre
av det Norsk skole har stått for i 250 år. Ragnar Baartvedt. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi