nrk  Lasarus og den rike mannen. Et bibelspill av Egil Hovland. Glemmen Ungdomskantori og
Glemmen kirkes Barnekor med solister deltar. Vigdis Djupang. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi