nrk  Musikk fra NRK's arkiver. Chorus Arctandria med dirigent Per M. Iversen underholder.
Tove Knutsen synger Kom sommarvijnn og Bånsull fra Saltdalen. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi