egentlig Sigrid Huun Åsleik Engmark Rune Gokstad Øystein Bache Marianne Skille  Satirisk aktualitetsmagasin avdekker, avslører og setter dagsorden. Marianne Skille,
Øystein Bache og Kai Sibbern. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi