nrk  Enhver tid har sin måte å framstille den korsfestede på. Hvordan ser vår tids krusifiks ut?
Programledere var Nina Hovda Johannesen og Gunnar Grøndahl. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi