nrk  I samtale med Haagen Ringnes forteller professor Sverre Steen om Grunnlovens
tilblivelse og innhold. Hvordan ble Eidsvollsforsamlingen valgt ut, og hvem var disse
mennene som utformet Norges konstitusjon? De viktigste prinsippene i Grunnloven,
og hvor demokratisk var den i begynnelsen? NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi