nrk  Grønland - vår Nordiske utpost. Grønlenderne kjemper for å bevare sitt språk og sin
kultur. En reportasje fra dagens Grønland ved Hans Børge Hartvigsen. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi