dyra i hjorteparken 1994  Dyra frå Dyreskogen har fått sitt eige område i Hjorteparken, og dei må ikkje jakte
utanfor dette. Dei andre dyra i Hjorteparken vil helst ha heile parken for seg sjølve.
NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi