det er fra politiet Arthur Birling Sverre Holm Per Gjersøe Toralf Sandø Else Heiberg Gerhard Bjelland Wenche Tønseth 	Inger-Live Røkenes   Det er festmiddag hos den velhavende familien Birling, Datterens forlovelse feires og
da portvinen bys rundt og stemningen er på sitt høyeste, ringer det på døren. Sverre Holm,
Per Gjersøe, Else Heiberg, Wenche Tønseth, Inger-Live Røkenes. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi