der hav former mennesker lista  Natur og kunst på Lista. Ved Marianne Jakobsen. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi