gla sang i lund kirke jul  Et variert sangprogram fra Kristiansand. Gjester er Anne Karin Kaasa, Aashild Hvass,
Jens Olai Justvik, og barnekor fra Grimstad. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi