nrk  Dokumentar serie fra USA. Reportasje om mennesker og miljøer fra Washington.
Tradisjonell form for grasrotdemokrati i Vermont. Møte med USAs eneste sosialistiske
ordfører. Universitetet i North Carolina. Jahn Otto Johansen. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi