den anstendige skjoegen  Fjernsynsteatret: Mennesker, selvtilfredse borgere som aldri gripes av tvil om sin egen
ufeilbarlighet. Som tror på en naturlig orden i samfunnet, og denne orden er statisk.
Roy Bjørnstad, Knut Risan, Urda Arneberg, Erik Lassen. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi