byplanlegging i norden her skal byen ligge mo i rana  Byutviklingen i Mo i Rana. Byen vokste fram rundt 1860 som ett av flere handelssentra
i Helgeland. Malmforekomstene med gruvedriften, jernbanen og industrien har gitt Rana
en større dimensjon. Arkitekten Preben Krag fikk ansvaret for byplanen. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi