27 10 1989  Barneombudet svarer på spørsmål fra barn.  Trond-Viggo Torgersen fulgte opp saker
som barn og ungdom ønsket å sette fokus på i media. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi