under lyngsalpene  Barskt jordbruk og freskt friluftsliv på Lyngen-halvøya, som ligger på 70 grader nord.
Programleder var Rønning Tollefsen. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi