brytningstid Mikhail Gorbatsjov og Kåre Willoch  Mikhail Gorbatsjov og Kåre Willoch uttaler seg om samtidspolitikk. Ved Frantz Saksvik
og Bernt Chr. Middelthon. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi