svalbard 1964  Svalbard er en del av Kongeriket Norge, men står i en særstilling med fri adgang for
mange nasjoner til å drive økonomisk virksomhet. I de senere år har det funnet sted en
internasjonalisering av Svalbard, især i sommermånedene. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi