peer gynt  Den første fjernsynsoppsetningen av Henrik Ibsens store dramatiske verk, Peer Gynt.
Paul Ottar Haga, Elisabeth Matheson, Olga Papalexiou, Pelle Christensen, Alex Scherpf,
Dene O'Neill, Lennart Lindstrøm, Svein Tindberg, Stein Grieg. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi