om poesi kort moete med jan erik vold  Kort møte med Jan Erik Vold. Prosa er linje - poesi er punkt, sinuskurve i diktning, dikt
og dagsnytt, å møte poesi med en fruktbar form for tomhet. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi