naboer i kald krig  Det er blitt hevdet at forholdet mellom Norge og Finland i lange perioder etter den
andre verdenskrig var preget av gjensidig mistenksomhet. Hvorfor var det slik? Hva var
det som foregikk den gang? Geir Eriksen og Morten Jentoft. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi