lykkelandet  Om utviklingen av drabantbyene og blokkbebyggelsen etter krigen. Arkitekter og
beboere forteller om den sosiale boligbyggingen, fra de første visjonene til den omfattende
rehabiliteringen som pågår nå. Sven-Erik Helgesen. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi