av maaneskinn gror det ingenting  No. drama i tre deler dramatisert for fjernsyn av Arild Brinchmann og Åse Vikene.
Serien bygger på Torborg Nedreaas' debutroman fra 1947 - en ung kvinnes vanvittige
kjærlighet til skolelæreren Johannes. Anne Krigsvoll, Julie Øksnes, Bernhard Ramstad,
Kirsti Grundvig, Anitra T Eriksen, Per Egil Aske, Per Frisch. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi