hotell smarty vaersaagod Harald Heide-Steen russisk ubåtkaptein  En lørdagskveld på hotell venter oss med Harald Heide-Steen jr. i diverse roller,
bl.a. russisk ubåtkaptein, og Sylfest Strutle. Med: Harald Tusberg. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi