forholdet norge sovjet  Studiodebatt om det norske utenrikspolitiske forhold til Sovjetunionen. Deltakere er
journalist Nils Udgaard fra Aftenposten, redaktør Jahn Otto Johansen fra Dagbladet og
utenriksminister Knut Frydenlund. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi