forfatterinne i dag  Nordisk serie om samtidens forfattere. Gjennom forfatterportretter vises det at det
ikke finnes noe entydig kvinnelitteratur. Det er mangfold og bredde i aspektet i den
litteratur som skrives av kvinner. Gøril Strømholm. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi