nrk  Et portrett av Magne Rygh. Han maler byens vesen, byen som prosess og væremåte:
storbyen, bilen, bensinstasjonen, Oslo, Berlin, Bergen og New York. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi