nrk  Dokumentar om TV i USA. Der skjermene sjelden er mørke. Erik Diesen besøker
hovedkvarteret til NBC i Rockefeller Center i New York. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi