nrk  Hvilke fritidstilbud har ungdom i Haugesund? Ungdomsleder Frank Bye om sin
stilling og problemene han møter. Pinsemenigheten. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi