nrk  Hva skjedde? Konklusjoner og lærdommer etter havariet. Ulykken inntraff 27. mars
1980, og var den verste i Nordsjøen siden den andre verdenskrig. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi