arthur berby  Møte med Arthur Berby, arbeidsleder og politiker i 1930-årene. Han forteller om
streiker, arbeidsvilkår, om fagforeninger, Menstadslaget og om sine år som politiker.
Programleder er Bjørn Honerød. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi