nrk  Sangkveld sammen med Lovisenberg menighet og Oslo Kammerkor. Prester er
Ingebjørg Lindheim og Johan Arnt Wenaas. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi