nrk  Dokumentar fra NRK's arkiver. Lasse Thorseth orienterer om de enorme kvanta smør
som er lagret i EF-landene. Matproduksjon. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi