nrk  Er det farlig å skrive bøker? Møte med kvinnelige forfattere fra den tredje verden.
Ellen Kuzwayo fra Sør-Afrika forteller om apartheid. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi