nrk  Sosialistisk Venstrepartis Landsmøte. Hilde Vogt. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi