en manns kunst 60 manns arbeid Kjell Nupen Kristiansand  Maleren Kjell Nupen har gitt seg granitten i vold og skapt ny skulpturpark og byport i
Kristiansand. Denne kortfilmen presenterer anlegget og følger arbeidet med det fra
steinene ble valgt ut til åpningen i forbindelse med byjubileet i 1991. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi