roma den skjoenneste by i verden  Billedhoggeren Joseph Grimelands kjærlighet til byen, bygningene og menneskene.
Grimeland var en norsk billedhugger, kjent blant annet for Oslopiken. NRK Nett-TV
Powered by Raspberry Pi